ZEUS CONSULTING s.r.o.

ZEUS CONSULTING s.r.o.

Ing. Jozef Zolcer

K. Mikszátha 220
991 11 Balog nad Ipľom
IČO: 36632571
DIČ: 2021910198

Informácie o kancelárii ZEUS CONSULTING s.r.o.

Účtovnictvo Balog nad Ipľom (okres Veľký Krtíš)

 

ZEUS CONSULTING s.r.o. ponúká vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, poskytovanie účtovného a daňového poradenstva. Cieľom jej práce je stabilita, prosperita a ekonomický rast našich klientov.

 

Po následnej dohode sa vieme aj časovo prisposobiť.

 

Jednoduché účtovníctvo:

 • vedenie peňažného denníka a pokladničnej knihy 
 • vedenie evidencie pohľadávok, záväzkov a evidencie majetku 
 • vedenie ostatných účtovných kníh 
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta 
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Podvojné účtovníctvo:

 • spracovanie predložených dokladov 
 • vedenie hlavnej knihy 
 • vedenie analytickej evidencie 
 • vedenie účtovného denníka 
 • evidencia pohľadávok, záväzkov a evidencia majetku 
 • vedenie pokladničnej knihy 
 • evidencia DPH, daňové priznanie 
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta 
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky 
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 
 • kontrola účtovníctva

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Jozef Zolcer

K. Mikszátha 220

991 11 Balog nad Ipľom

Telefón: 047 / 488 51 61

Mobil: +421 905 620 548

Email: info@zeusconsulting.sk

Kde nás nájdete?